Wereldjournaal

Wereldjournaal

Icoon EO

Een wekelijks programma waarin aandacht wordt besteed aan ‘nieuws dat geen nieuws meer is of nooit is geworden’
Daar waar in rampgebieden de camera’s vertrekken kijkt het Wereldjournaal verder. Achtergrond, human interest verhalen over de ontwikkelingen ontwikkelingslanden. Daar waar andere nieuwsrubrieken geen belangrijk nieuws zien, is het werkterrein van het Wereldjournaal.

Ook worden in het Wereldjournaal bekende en onbekende Nederlanders geportretteerd met hun persoonlijke initiatieven voor de ontwikkelingslanden.
www.eo.nl

Tussen de Programma's